Офіційне

Положення про парафіяльну катехитичну школу

1. Катехитична школа засновується при парафії з ініціативи та старання пароха/адміністратора, батьків, катехитів і парафіяльної спільноти за благословенням Єпархіального єпископа.

«Метою катехизації дітей, молоді та дорослих є розважання над Божим Словом у молитві, актуалізації його в житті, а також постійне одухотворення його в серці» (Катехитичний Правильник УГКЦ, 129).

Парох/адміністратор несе відповідальність за катехизацію всіх, доручених його опіці вірних будь-якого віку або стану. Посильну допомогу парохові/адміністраторові повинні надавати сотрудники, диякони, катехити, члени монаших спільнот та інші належно підготовлені вірні (Пор. Кан. 624 ККСЦ)

2. При потребі парох/адміністратор вибирає кандидата на директора школи, подаючи кандидатуру до єпархіальної Катехитичної комісії для отримання благословення Єпархіального єпископа.

3. Директор повинен мати відповідну катехитичну освіту, бути живим членом своєї парафіяльної спільноти та відзначатися ревністю і християнськими чеснотами. Директор є відповідальним за навчально-виховний процес у школі.

4. Директор та катехити за благословенням пароха/адміністратора визначають час та місце проведення катехитичних занять.

5. Заняття в катехитичних школах проводяться у пристосованих приміщеннях.

6. Групи для занять формуються з урахуванням насамперед вікових, а відтак й інших особливостей учнів.

7. У період канікул необхідно подбати про організацію різноманітних заходів християнського спрямування.

8. Фінансування катехитичного навчання проводиться за рахунок парафії.

9. Завданням катехитиної школи є:
    9.1. вивчення та поглиблення основних правд християнської віри;
    9.2. формування християнського світогляду та цілісної людської особистості шляхом плекання християнських чеснот;
    9.3. заохочування вірних до участі у парафіяльному житті та різного роду християнських практиках;
    9.4. сприяння розвиткові моральних, інтелектуальних та фізичних здібностей учнів;
    9.5. вести навчання згідно з програмою, затвердженою Синодом Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ чи Єпархіальним єпископом.

10. Заняття у парафіяльній катехитичній школі проводить:
    10.1. парох/адміністратор, сотрудники, диякони;
    10.2. катехити та члени монаших спільнот з благословення Єпархіального єпископа;
    10.3. студенти семінарій та богословських закладів з погодження Ректора цього вищого навчального закладу та благословення Єпархіального єпископа;
    10.4. миряни, підготовлені за фахом, за благословенням пароха/адміністратора можуть провадити гуртки в рамках катехитичної школи.

Затверджено постановою № 3
Шістдесят четвертої сесії
Синоду Єпископів Києво-Галицького
Верховного Архиєпископства УГКЦ
від 13-14 червня 2014 р. Б.

*******

Положення про порядок призначення
на катехитичне служіння і відкликання з нього

1. «Катехит – це особа покликана, належно підготовлена, сформована та післана Церквою для служіння і виховання у вірі Божого народу» (Катехитичний Правильник УГКЦ, 85).

2. Катехит має бути відданим Церкві та її вченню, вести життя у вірі, бути активним учасником літургійного життя Церкви, особливо Пресвятої Євхаристії.

3. Катехит повинен пройти формацію у визначений Церквою спосіб (навчання на катехитичних курсах, катехитичному інституті чи факультеті) згідно із затвердженою програмою. Формація катехита передбачає вивчення Святого Письма, богослов’я, літургіки, східної духовності, катехитики, психології.

4. Особа, яка бажає бути катехитом, покликується з парафіяльної спільноти і скеровується на навчання за рекомендацією пароха/адміністратора.

5. Єпархіальний єпископ окремим документом благословляє і призначає на катехитичне служіння терміном на 1 рік (пор. Кан. 636, § 2 ККСЦ).

6. Для отримання благословення на служіння необхідно подати до деканального катехитичного осередку:
    6.1. прохання катехита на ім’я Єпархіального єпископа;
    6.2. письмове прохання-запевнення пароха/адміністратора про місце служіння катехита;
    6.3. документ про катехитичну освіту.

7. Голова деканального катехитичного осередку подає список катехитів до єпархіальної Катехитичної комісії, яка представляє його на затвердження Єпархіального єпископа.

8. Право на відкликання з катехитичного служіння має Єпархіальний єпископ на підставі об’єктивно вказаних причин у проханні катехита, пароха/адміністратора, голови деканального катехитичного осередку, голови єпархіальної Катехитичної комісії, зберігаючи ієрархію відносин.

9. Катехит має право:
    9.1. від імені Церкви голосити Слово Боже;
    9.2. бути катехитом парафіяльної катехитичної школи;
    9.3. за дорученням пароха/адміністратора готувати вірних до прийняття Святих Таїнств, організовувати різні культурно-релігійні заходи: прощі, табори та ін.;

10. Крім цього, катехит має право на:
    10.1. постійну катехитичну та духовну формацію;
    10.2. винагороду за служіння;
    10.3. відпустку, узгоджену з парохом/адміністратором.

11. Катехит зобов’язаний:
    11.1. проводити катехитичне навчання згідно з вченням Церкви та програмами, затвердженими Синодом Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ та Єпархіальним єпископом, беручи до уваги культурні традиції, особливості громади. Відноситися з християнською любов’ю до представників інших конфесій та релігій;
    11.2. вести зразкове християнське життя, брати активну участь у літургійному та суспільному житті парафіяльної спільноти;
    11.3. щорічно брати участь у реколекціях, навчаннях, інших заходах, які організовуються деканальним катехитичним осередком і єпархіальною Катехитичною комісією;
    11.4. співпрацювати з парохом/адміністратором, деканальним катехитичним осередком, єпархіальною Катехитичною комісією з метою поглиблення і вдосконалення методів катехитичного навчання;
    11.5. вести журнал обліку занять та відвідування;
    11.6. впродовж місяця після отримання благословення на катехитичне служіння подати директорові катехитичної школи річний план роботи;
    11.7. звітувати голові деканального катехитичного осередку про стан катехизації в парафії на кінець року;
    11.8. при неможливості виконувати катехитичне служіння – письмово повідомити про це пароха/адміністратора.

Затверджено постановою № 4
Шістдесят четвертої сесії
Синоду Єпископів Києво-Галицького
Верховного Архиєпископства УГКЦ
від 13-14 червня 2014 р. Б.